GreatTweet

When the 140 characters of Twitter are not enough.

sign in twitter
@satiromarra
On Saturday 12th March 2011, satiromarra said:

Autor da novela 'a poutada do oso' Lois Diéguez Vázquez: ''O galego é algo que nos distingue e do que estou orgulloso''
A saída do Oso de Salcedo ten un punto de misterio, de inquedanza, un aquel de maxia que dá medo e ó mesmo tempo conquista. Lois Diéguez sentiu un día esa maxia, á que el chama poutada, e a partir diso escribiu a novela que acaba de sair á venda: ‘A poutada do Oso’.
Via: 2tw.it/hCfC?utm_source=greattweet.co...m